kassaapparat

Kassaapparat – godkjent etter kassaloven

Norsk Butikkdata AS leverer kassaapparat av ulike typer og til et hvert behov. Alt fra de enkle til erstatning for ikke lenger godkjente modeller, til kassaapparat / kassasystem som skybaserte og fleksible løsninger. Våre kunders behov og ønsker avgjør våre anbefalinger på hvilken modell man bør velge. Våre kunnskaper og erfaringer skal komme våre kunder til gode.

Med innføringen av den nye kassaloven som trådte i kraft 01.01.2017 så forsvant mange av de tradisjonelle kassaapparatene ut av markedet. Bakgrunnen for dette er at produsentene ikke hadde mulighet eller ønske om å oppfylle ny norsk lovgivning. Men det finnes noen igjen.

Alle som har behov for et kassaapparat, eller har behov for å skifte ut eksisterende, må forsikre seg om at valgt løsning / produkt oppfyller alle lov- og forskriftskrav. I tillegg bør man forhøre seg om hvordan kassaapparatet håndterer loggfiler og lagringskapasitet på kassen. En del av kassaapparatene på markedet i dag har svært begrenset lagringskapasitet. Konsekvensen kan bli at man relativt hyppig må overføre loggfiler til et annet medium. Og slikt skjer gjerne når man minst ønsker det og vil kunne avbryte og forsinke salgs- og kasseregistreringsprosessen.

Norsk Butikkdata AS har brukt lang tid på å finne et godt alternativ til tradisjonelle kassaapparat. Og som måler inn til gjeldende ny norsk lovgivning. Mange falt igjennom i prosessen, men vi har nå lykkes i å kunne levere et produkt som vi kan garantere for er innen for lovkravene.

Erstatningsproduktet for utgående modeller av kassaapparat

Etter lang tids sonderinger, utvikling og testing har vi kommet frem til et solid og lekkert produkt vi nå kan presentere og som vil bli å finne hos en rekke forhandlere landet rundt. På den måten kan du som kunde være trygg på at hjelpen er nær om uhellet er ute. Ikke minst er ikke produktet forbundet med en tvungen lisenskostnad. Vi presenterer stolt CHD6800 MiniPOS under. Våre produkter er levert over hele Norge og kundelisten er stadig voksende.

Det har vært viktig for oss å finne et rimelig kassaapparat som lever opp til dagens standarder og med et tiltalende utseende, funksjonelt og driftssikkert. Det har vi funnet i CHD6800 MiniPos.

kassaapparat

Viser alle 2 resultater