Regjeringen innfører krav om innrapportering av tips

Et nytt forslag fra Skattedirektoratet går ut på at arbeidsgivere må behandle tips på lik linje med lønn. Dette ligger i forslag til statsbudsjettet for 2019. Det innebærer at de må betale arbeidsgiveravgift av tipsen, at tipsen vil inngå i grunnlaget for feriepenger, sykepenger og pensjonsinnbetalinger på lik linje med tradisjonelle lønnsgoder. Og dette er noe som skaper frustrasjon. Særlig fra bransjen selv som tradisjonelt mottar tips og hvor oppfatningen er at tips er “lønn” fra kunden basert på god service og ikke noe som vedrører arbeidsgiver. Andre applauderer forslaget.

I korthet vil dette bety at all tips skal lønnsinnberettes. Tips på bank- og kredittkort vil være relativt lett å skaffe seg oversikt over og rapportere på en enkel måte. Tips i kontantform vil være langt vanskeligere å holde kontroll på. Så langt vet man ikke noe om straffesanksjoner for unnlatelse av innrapportering av tips, men siden dette er unndragelse av skattepliktig inntekt så kan man forvente at straffen vil være betydelig.

Skattedirektoratet innser at forslaget om full rapporteringsplikt av bruttobeløpet som tips utgjør, vil være mindre lønnsomt for arbeidsgiverne enn dagens ordning.

– Dette fordi de med endrede regler må betale arbeidsgiveravgift også på den del som tips utgjør av den totale godtgjørelsen de ansatte mottar. Dette kan føre til lønnspress, også fordi de ansatte ved full skattlegging blir sittende igjen med mindre av tipspengene enn før, heter det.

Men det ikke kan være et argument mot en ny løsning at «tidligere unndratte midler nå blir fanget opp til beskatning», fremholder direktoratet.

LO støtter forslagene til Skattedirektoratet og skriver i sitt høringssvar at «LO anerkjenner at tips alltid har vært skattepliktig, men praktiseringen av skatteinnbetaling har vært mangelfull.» Også Fellesforbundet støtter forslagene.

Det er liten grunn til å tro at dette ikke går gjennom når statsbudsjettet skal vedtas.

Konsekvenser for POS- og butikkdatasystemer

Det som er viktig er at man har enkle rutiner for håndtering av tips og hvor kasse- og butikkdatasystemet takler dette på en god måte. Tips vil måtte rapporteres i X- og Z-rapporter og vil nå også medføre at dette må inn i SAF-T filen som følger som krav i forbindelse med kassaloven. Ved kontroll og bokettersyn må det være enkelt å fremskaffe adekvat dokumentasjon.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat rundt problemstillingen. Du kan også lese mer rundt statsbudsjettet her

0

Start typing and press Enter to search

MELD DEG PÅ VÅRE NYHETSBREV
Motta gode tilbud og hold deg oppdatert på nyheter rundt kasse- og betalingsløsninger helt uforpliktende.
Du kan melde deg av når du selv ønsker!